O společnosti

Společnost SVIS UL spol. s r.o. zajišťuje:

 • koncepční a studijní činnosti
 • technicko-ekonomická posouzení
 • finanční projekty
 • kompletní podklady pro žádosti o dotace a finanční pomoci
 • poradenské činnosti ve vodním hospodářství
 • přípravné a projektové dokumentace
 • inženýrské činnosti

a to tak, aby:

 • poskytla kompletní technický servis pro rozhodování v oblasti nových investic
 • poskytla kompletní servis pro rozhodování v oblasti reinvestic do stávajícího majetku
 • poskytla technickou podporu při vytváření standardů v oblasti vodohospodářských děl

Předmět podnikání

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • projektová činnost ve výstavbě

Politika jakosti ochrany životního prostředí

SVIS UL spol. s r.o. se sídlem v Ústí nad Labem provádí zejména projektování v oboru vodního hospodářství, investorsko-inženýrskou a poradenskou činnost v oboru. Uvědomujeme si význam možných vlivů našich projektů na životní prostředí, které se projevují již při návrhu tras liniových staveb, výběru vhodných míst, technologií a používaných materiálů pro provádění staveb a při výběru technických řešení pro čištění odpadních vod.

svis chápeme jako

Spolupráci s investory a dodavateli prací a technologií
Vztah k životnímu prostředí v životním cyklu stavby
Iniciativu pracovníků
Spokojenost našich zákazníků a osob dotčených projekty

Ke stažení